Bekæmp fartbilisterne & skab bedre forhold for cyklisterne

Vi skal opstille stærekasser, så de der kører ræs i vores by stoppes. Frederiksberg skal også være en mere cykelvenlig by.

I debatten på Frederiksberg, så bliver spørgsmålet om trafiksikkerhed alt for ofte til et spørgsmål om bilister mod cyklister. Jeg mener, at vi i stedet for generelle fartbegrænsninger skal sætte ind målrettet mod dem, der skaber utrygheden i vores trafik med stærekasser. Og så skal vi sørge for, at Frederiksberg fortsætter med at blive en mere cykelvenlig by, hvor der er plads til både racer- og ladcyklen.

Opstil stærekasser – det skal være trygt at være i trafikken.
Det skal være trygt at være cyklist og fodgænger på Frederiksberg. Vi skal bekæmpe farlig fartbilisme ved at sætte stærekasser op ved kommunegrænsen, så folk ikke ræser igennem vores by. Det vil ifølge vejdirektoratets forsøg markant sænke farten for de billister, der alligevel er ligeglade med om fartbegrænsningen er 40, 50 eller 60 km/t.

Der hvor vi ved, at der sker farlige situationer kan skal vi se på vejchikaner og i yderste fald en fartsænkelse, men vi skal altid søge at ramme målrettet, fremfor at skyde med spredehagl.

En mere cykelvenlig by
Nogle steder i vores by er der så mange cyklende, at det skaber farlige situationer. Her skal vi lave bredere cykelstier, så der er plads til både racercyklen og ladcyklen. Det kunne eksempelvis være ved at søge for, at flere parkeringspladser kommer under jorden, så der er mere plads til cykler på vejene. Vi skal også sørge for, at der er cykelstativer nok, så cykler ikke ligger væltet rundt og dermed er nemme at stjæle for cykeltyve.

Jeg vil kæmpe for

  • Stærekasser
  • Lavere fart og vejchikaner der hvor det er nødvendigt
  • Bredere cykelstier på særligt trafikkerede veje.