Giv ungdommen en stemme på Frederiksberg

Frederiksberg skal have flere kollegier man kan betale med en SU og færre unge skal psykisk mistrives.

Hver femte på Frederiksberg er ung, men kun én i kommunalbestyrelsen er under 30. Jeg vil sørge for at unge får indflydelse på kommunen og bliver hørt. Jeg vil arbejde for en grønnere kommune, for bedre forhold for cyklisme og for flere billigere kollegier. Og så vil jeg kæmpe for, at Frederiksberg bliver den kommune i landet, der er bedst til at gribe psykisk sårbare unge.

Kollegier man kan betale med en SU
Frederiksberg skal være en by for de mange, derfor er det også vigtigt, at Frederiksberg sikrer kollegieboliger som studerende på SU har råd til at bo i. Fremfor at fokusere på at bygge dyre, men prestigefulde studieboliger, så vil jeg sørge for, at vi får flere gang-kollegier som alle har råd til at bo i. For særligt når man er studerende eller lige flyttet hjemmefra, så kan være svært at få råd til huslejen og endnu sværere at finde en bolig i vores eftertragtede kommune. For mig er det afgørende, at Frederiksberg er et sted, hvor også unge kan finde et sted at bo.

Derfor vil jeg kæmpe for, at når vi bygger (som f.eks på Hospitalsgrunden), så glemmer vi ikke de unge. Vi skal bygge kollegier som er til at betale på en SU og, hvor unge kan bo, studere og engagere sig i fællesskaber og i grønne omgivelser blive inspireret til at tænke innovativt.

Fokus på unges psykiske mistrivsel
I dag mistrives hver 1/7 ung psykisk og alt for mange mangler fællesskaber. Corona-krisen har kun gjort ondt værre og der er en stor risiko for, at endnu flere bliver ramt i de kommende år.

Jeg tror vi alle kender en ven eller veninde, der enten har været presset til kanten eller ud over den. Det absolut mindste vi kan gøre, er at sørge for, at ingen efterlades alene når problemerne virker uoverstigelige eller bliver parkeret i alt for lang kø. Derfor vil jeg sørge for, at vi prioritere støttetilbud på Frederiksberg for unge, såsom Headspace og har et fokus allerede fra folkeskolen gennem skolepsykologer på at vi griber unge før de knækker.

For jeg vil kæmpe for at Frederiksberg bliver den kommune i Danmark, som er bedst til at gribe psykisk sårbare unge i tide.

Jeg arbejder for:

  • At unge får indflydelse og repræsentation på Frederiksberg.
  • Studieboliger man kan betale med en SU.
  • At vi griber psykisk sårbare unge i tide.