Større visioner for Lindevang & Søndermarken

Mere byliv på Finsensvej, lavere fart i Lindevang og gør Nordens Plads til Nordens Park.

Jeg elsker at bo i det vestlige Frederiksberg på Julius Valentiners Vej. Det ligger tæt ved den smukke Lindevangspark med dets smukke træer og liv og hvor vi har gode skoler og idrætsfaciliteter. Men man kan også mærke, at der nogle steder er behov for, at vi politisk prioritere at få udviklet området.

Finsensvej

Et godt eksempel på dette er Finsensvej. Området savner kærlighed, så det ikke bare et sted man kører forbi, men et område med grønt, liv og cafeer ligesom vi kender det fra Sløjfen. Det kræver byplanlægning, som kan sikre flere små hyggelige cafeer, naturlige samlingspunkter og flere træer.

Fra Nordens Plads til Nordens Park

I alt for mange år har Nordens Plads fået lov til at stå hen som en blæsende parkeringsplads, der virkelig trænger til ny byudvikling og smukkere grønt miljø. Kommunen ejer ikke grunden endnu, men vi kan være med til at skubbe på for, at den bliver grønnere. Min vision er, at vi på sigt skal eje grunden og skabe endnu et smukt grønt område på Frederiksberg, der passer med vores by.

Opstil stærekasser på Peter Bangs Vej.

Jeg går efter turer eller cykler på Peter Bangsvej og her mærker jeg, at vi bliver presset af nogle få bilister, der ræser igennem vores by og skaber utryghed. Derfor skal vi opsætte stærekasser, der kan fange fartbilisterne og sænke farten på særligt farlige veje. Helt konkret forestiller jeg mig, at kameraerne opstilles ved byskiltet, så bilisterne helt automatisk sænker farten når de rammer vores kommune grænse, fremfor reelt først at sænke farten når de er kørt forbi KB-halen (til fare for unge) og nærmer sig Peter Bangs Vej St.